Liên hệ chúng tôi
Liên hệ với Legend Cargo tại địa điểm mà bạn mong muốn!
Yêu cầu báo giá
Bạn có quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi? Yêu cầu chúng tôi báo giá

LEGEND BUILDING,92 Thich Quang Đuc Street, Ward 5, Phu Nhuan District, HCM City, VietNam

CONTAINER SPECIFICATION

Group E – Departure

Ex Works (EXW)

1. General Purpose Container

General purpose container is also know as Dry container, suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc.

2. High Cube Container:

Same as other Dry containers - suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furniture, etc... but higher volume capacity.

yêu cầu báo giá